Welkom: praktijk Knowing Field

Welkom op de site van Knowing Field voor systemisch perspectief en persoonlijke ontwikkeling.

Knowing Field betekent letterlijk Wetend Veld. Een tijdloze innerlijke ruimte waarin alles uit verleden, heden en toekomst aanwezig is, om nieuwe ingangen te ontdekken en voor het terugvinden van wat voor altijd verloren leek, voor ophelderingen en heelwording.

Een veld met een heilig hart. De basis voor alle mogelijke vormen van opstellingen. De Knowing Field is een ruimte om doelen waar je hart naar uitgaat zichtbaar te maken. Zoals keuzes maken, inspiratie, verandering, inzicht, zelfvertrouwen, vertrouwen op gezondheid, innerlijke rust, een nieuwe stap, helderheid.

Via het menu kunt u verder lezen over het aanbod:
* deelname aan workshops systemische opstellingen,
* waarbij gekozen kan worden voor een Muthosopstelling,
* individuele coaching met behulp van het systemische werken,
* individuele coaching met behulp van de taal van tekenen,
* een ceremonie laten ontwerpen,
* een ImaVero heelbeeld laten ontwerpen.

Visie: Dat u uw innerlijke vrijheid en al uw talenten ontdekt en van daaruit uw persoonlijke leven vorm kan gaan geven, zodat werken en leven voelt als vrijheid en geluk.

Omgeving: Arnhem, Berg en Dal, Nijmegen. En op afspraak.

Post: fasting

There’s hidden sweetness in the stomach’s emptiness. We are lutes, no more, no less. If the sound box is stuffed full of anything, no music. If the brain and belly are burning clean with fasting, every moment a new song comes out of the fire. The fog clears, and new energy makes you run up the steps in front of you. When you fast, good habits gather like friends who want to help.

Jalal al-Din Rumi

Post: zeven keer Mythos

* Nieuwe kaders ontwikkelen dankzij de overlapping van alledaagse, persoonlijke, voorouderlijke en archaïsche patronen.

* De deelnemers vertegenwoordigen zowel de kenmerken van de zoektocht als de essenties van het verhaal.

* Horizonten verkennen en schatten ontdekken.

* De begeleide bewegingen stellen de deelnemers in staat om de andere personages uit het verhaal te ontmoeten.

* Elk element, figuur en symbool uit het verhaal vertegenwoordigt een kenmerk van de persoon die het thema voor de constellatie heeft ingebracht, evenals de kenmerken van de structuur van het gekozen verhaal.

* In een verhaal is waar je bent net zo belangrijk als wie je bent. De opstelling is een structuur waardoor navigatie plaatsvindt. De deelnemers versterken hun oriëntatievermogen en het vermogen om te communiceren.

* Elk goed verhaal heeft een begin, een midden en een einde. Een zoektocht, een transformatie en een integratie.