Post: zeven keer Mythos

* Nieuwe kaders ontwikkelen dankzij de overlapping van alledaagse, persoonlijke, voorouderlijke en archaïsche patronen.

* De deelnemers vertegenwoordigen zowel de kenmerken van de zoektocht als de essenties van het verhaal.

* Horizonten verkennen en schatten ontdekken.

* De begeleide bewegingen stellen de deelnemers in staat om de andere personages uit het verhaal te ontmoeten.

* Elk element, figuur en symbool uit het verhaal vertegenwoordigt een kenmerk van de persoon die het thema voor de constellatie heeft ingebracht, evenals de kenmerken van de structuur van het gekozen verhaal.

* In een verhaal is waar je bent net zo belangrijk als wie je bent. De opstelling is een structuur waardoor navigatie plaatsvindt. De deelnemers versterken hun oriëntatievermogen en het vermogen om te communiceren.

* Elk goed verhaal heeft een begin, een midden en een einde. Een zoektocht, een transformatie en een integratie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.