Ceremonieën

Ceremonieën zijn verhalen die je nieuw leven inblaast door ze uit te beelden en zo te beleven. Dat geeft nieuwe kracht zoals een boom steviger staat op goede wortels in gezonde aarde.

Bij The Knowing Field komen ceremonie en opstelling samen in Mythosopstellingen.

Mythos is Oudgrieks voor verhaal of woord. Een Mythosopstelling is een opstelling met de gelaagdheid van bijvoorbeeld een eeuwenoud verhaal. Spreekt dit je aan, geef dat dan graag door wanneer je contact opneemt.

Een Mythosopstelling kent een levendigheid die komt vanuit invalshoeken rechtstreeks uit het systeem dat in het verhaal te vinden is. Misschien komt jouw verhaal (hoef je niet zelf te bedenken) wel uit de oertijd, of is het gelinkt aan het geloof van jou of je (groot)ouders, of aan culturele fenomenen uit het verre oosten, wilde westen, diepe zuiden, hoge noorden. Laat je verrassen!

Zodra ik je vraag ken zoek ik met behulp van het wetende veld het passende verhaal. Aan de hand daarvan ontwerp ik een plattegrond vol elementen, figuren en symbolen die het thema van je opstelling ondersteunen. Zo wordt je vraag van anno nu verrijkt door wijsheid en spirit uit een overlevering van weleer of juist een toekomstverhaal.

De 7 betekenissen van een Mythosopstelling:

* Nieuwe kaders ontwikkelen dankzij de overlapping van alledaagse, persoonlijke, voorouderlijke en archaïsche patronen.

* De deelnemers vertegenwoordigen zowel de kenmerken van de zoektocht als de essenties van het verhaal.

* Horizonten verkennen en schatten ontdekken.

* De begeleide bewegingen stellen de deelnemers in staat om de andere personages uit het verhaal te ontmoeten.

* Elk element, figuur en symbool uit het verhaal vertegenwoordigt een kenmerk van de persoon die het thema voor de constellatie heeft ingebracht, evenals de kenmerken van de structuur van het gekozen verhaal.

* In een verhaal is waar je bent net zo belangrijk als wie je bent. De opstelling is een structuur waardoor navigatie plaatsvindt. De deelnemers versterken hun oriëntatievermogen en het vermogen om te communiceren.

* Elk goed verhaal heeft een begin, een midden en een einde. Een zoektocht, een transformatie en een integratie.