Mythos

Ceremonieën zijn verhalen die je nieuw leven inblaast door ze uit te beelden en zo te kunnen beleven. Dat geeft nieuwe kracht zoals een boom steviger staat op goede wortels in gezonde aarde.

Bij Knowing Field komen ceremonie en opstelling samen in Mythosopstellingen.

Mythos is Oudgrieks voor verhaal of woord. Een Mythosopstelling is een opstelling met de gelaagdheid van bijvoorbeeld een eeuwenoud verhaal. Spreekt dit aan, geef dat dan graag door.

Een Mythosopstelling kent een levendigheid die komt vanuit invalshoeken rechtstreeks uit het systeem dat in het verhaal te vinden is. Misschien komt uw verhaal (hoeft niet zelf bedacht te worden) wel uit de oertijd, of is het gelinkt aan het geloof van (groot)ouders, of aan culturele fenomenen uit het verre oosten, wilde westen, diepe zuiden, hoge noorden. Laat de verrassing er zijn!

Zodra ik uw vraagstelling ken vind ik met behulp van het wetende veld het passende verhaal. Aan de hand daarvan ontwerp ik een plattegrond vol elementen, figuren en symbolen die het thema van uw opstelling ondersteunen en verlevendigen. Zo wordt uw vraag van anno nu verrijkt door wijsheid en spirit uit een overlevering van weleer of juist een toekomstbeeld.

Meer lezen: klik hier.