CV

Curriculum Vitae Educatie

2000-2018 leerling Javaanse tradities – kebatinan en kejawen, een universele vorm en een traditionele stijl voor persoonlijke ontwikkeling, Indonesië

2004-2018 opsteller thema’s uit voorouderveld en jeugd. Zowel autonoom als in vele workshops van verschillende trainers.

2008-2009 Basisopleiding Systemisch Werken, Limburg

2008-2016 trainingen Systemic Ritual®, Daan van Kampenhout, gedurende een vijftal 2-daagse seminars, Nederland

2009-2010 Creatieve Communicatie basisopleiding Tekentaal, Gelderland

2014 Heilig Vuur training organisatieopstellingen Vierdaagse Organisatie Dynamieken.

‘Jelke Jiwo heeft focus, kennis, helderheid, en een uitmuntend gevoel voor datgene wat nog onzichtbaar en onuitgesproken is.’ Irene Grijpink – Heilig Vuur

2015-2016 Vervolgopleiding Systemisch Werken en Rituelen van Heilig Vuur, Utrecht