Mythos opstellingen

Bij Knowing field komen ceremonie en opstelling samen in mythosopstellingen.

Mythos is Oudgrieks voor verhaal of woord. Een mythosopstelling is een opstelling met de gelaagdheid van het persoonlijke DNA en bijvoorbeeld een eeuwenoud verhaal dat die genetische informatie verrijkt.

Een mythosopstelling kent een levendigheid die komt vanuit invalshoeken rechtstreeks uit het systeem dat in het verhaal te vinden is. Misschien is uw verhaal wel afkomstig uit de oertijd, of is het gelinkt aan het geloof van (groot)ouders, of aan culturele fenomenen uit het verre oosten, wilde westen, diepe zuiden, hoge noorden. Laat de verrassing er zijn. Begrijpen zonder denken maar dankzij ervaren.

Zodra ik uw vraagstelling ken vind ik met behulp van het wetende veld het passende verhaal. Aan de hand daarvan ontwerp ik een plattegrond vol passende elementen, figuren en symbolen die het thema van uw opstelling ondersteunen en verlevendigen. Zo wordt uw vraag van anno nu verrijkt door wijsheid en spirit uit een overlevering of juist uit een toekomstbeeld.

“Every culture, every people, every religion is an accumulation of its stories, legends and myths.

It is these myths – told and retold from generation to generation – that help us understand each other, determine our own lives, and navigate the future.

Every life is a story and a story can change the world.”