Irene Grijpink ~ Heilig Vuur

Jelke heeft focus, kennis, helderheid, en een uitmuntend gevoel voor datgene wat nog onzichtbaar en onuitgesproken is.